resim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bilder, Bild · Foto · Gemälde · Malerei · Zeichnungen, Zeichnung · Abbildungen, Abbildung · Aufnahmen, Aufnahme · Malereien · diğer çevirileri

resim Bilder, Bild

Ya da bir resim yapabilir, bir opera besteleyebilirdim. Ama sonu da yiğitçe olmalı.

Ein Bild malen oder eine Oper komponieren wobei diese natürlich ein heldenhafteres Ende hätte.

Yüzünün yüksek çözünürlüklü bir resmini tarıyoruz.

Wir scannen ein hochauflösendes Bild deines Gesichtes.

Charles Lee Ray Resim İçin Tıkla

Charles Lee Ray KLICKEN FÜR BILD

resim Foto

Lanet olası resimlerini gördüm.

Ich hab deine Scheiß-Fotos gesehen.

Lance Bokovic, bir Özel dedektif, bu resimleri Bay Birk ün vekaletinle yapmış.

Lance Bokovic, ein Privatdetektiv, hat die Fotos im Auftrag von Mr Birk gemacht.

Eski bir resmin var mı?

Hast du ein altes Foto?

resim Gemälde

O zaman neden bir resim çalıyorsun?

Warum stehlen Sie dann ein Gemälde?

Cezbedici bir resim.

Ein entzückendes Gemälde.

Da Vinci resimleri kataloglarda yer almadı ve kopyalanmadı.

Keines der Da-Vinci-Gemälde wurde katalogisiert oder kopiert.

resim Malerei

Resim sever misiniz?

Sie lieben Malerei?

Sanat, resim, edebiyat.

Kunst, Malerei, Literatur.

Juan Antonio, resimleriyle çok yaratıcı bir döneme giriyordu.

Juan Antonio durchlebte eine sehr kreative Phase in seiner Malerei.

resim Zeichnungen, Zeichnung

Bir resim, bir şarkı ya da bir şiir olabilir.

Es kann eine Zeichnung sein, ein Gedicht oder ein Lied.

Bir saniye Lydia. Bu senin yaptığın resim.

Warte Lydia, das ist deine Zeichnung.

Dekor, Bayan Fauque'un resimleri" vesaire

Die Ausstattung, Zeichnungen von Fauque

resim Abbildungen, Abbildung

Üstteki adres çubuğuyla bir adamın penisine benzeyen resmin arasında.

Zwischen der Adresse einer Oben-ohne-Bar und einer Penis-Abbildung.

Resimleri epey ayrıntılı gösteriyor, değil mi?

Eine sehr deutliche Abbildung, oder nicht?

resim Aufnahmen, Aufnahme

Burada evlerinin Google Earth'ten çekilmiş bir resmi var.

Hier ist eine Google Earth-Aufnahme seines Hauses.

resim Malereien

Gellar'ın resimleri mi bunlar?

Sind das Gellars Malereien?