ressam için Türkçe-Almanca çeviriler:

Maler · Künstler · Malerin · diğer çevirileri

ressam Maler

Bir işe yaramayan her serseri kendisine ressam der.

Jeder nichtsnutziger Faulenzer nennt sich selber einen Maler.

Tanrı bir ressam olmalı.

Gott ist bestimmt Maler.

Şu ressamı da Sefilanya'ya sürüyorum.

Diesen Maler verbanne ich nach Niemandsstadt.

ressam Künstler

Bir ressam olmayı çok istedim.

Ich wollte unbedingt Künstler werden.

Şu yeni ressam Brian Ferrill'ı tanıyor musunuz?

Kennt ihr Brian Ferrill, diesen neuen Künstler?

Travis, çok yetenekli bir ressam.

Travis ist ein sehr talentierter Künstler.

ressam Malerin

Çok başarılı bir ressam.

Eine sehr erfolgreiche Malerin.

Geçen gün bir kızla tanıştım, ressam.

Ich habe neulich eine Malerin kennen gelernt.

Ben bir ressam olacağım.

Ich bin eine Malerin.