rica için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bitte · bitten · Anliegen · diğer çevirileri

rica Bitte

Belli bir kişi için rica ediyorum, bir arkadaş için.

Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Freund.

Tehdit değil, bir rica.

Keine Drohung, eine Bitte.

Hayır, "Kevin Cozner Raymond'ın doğum günü partisinde bulunmanızı rica ediyor.

Nein, "Kevin Cozner bittet um Ihre Anwesenheit bei Raymonds Geburtstagsfeier".

rica bitten

Bir bardak su rica edebilir miyim acaba?

Dürfte ich um ein Glas Wasser bitten?

Sizden bir bardak su rica edebilir miyim?

Könnte ich Sie um Glas Wasser bitten?

Senden bir şey rica etsem?

Kann ich um etwas bitten?

rica Anliegen

Dr. Pierce, çok tuhaf bir ricada bulunacağım.

Dr. Pierce, ich habe ein ungewöhnliches Anliegen.