rom için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rums, Rum · rom · CD · diğer çevirileri

rom

rom Rums, Rum

Size rom-soda vereyim mi?

Kann ich euch Rum-Punch holen?

Bundan bir yıl sonra burada sadece rom ve Meksika birası olacak.

In einem Jahr wird es hier nur noch Rum und mexikanisches Bier geben.

Rom ve kola içtik.

Tranken Rum und Cola.

rom rom

Bir sorun mu var, Rom?

Gibt es ein Problem, Rom?

Birleşme, bir yıl içinde silinecek bir CD ROM'la ilgili değil.

Die Fusion betrifft kein CD-ROM, das in einem Jahr überholt ist.

İyi misin, Rom?

Alles klar, Rom?

rom CD

Birleşme, bir yıl içinde silinecek bir CD ROM'la ilgili değil.

Die Fusion betrifft kein CD-ROM, das in einem Jahr überholt ist.