roma için Türkçe-Almanca çeviriler:

rom · römisch · Roma · diğer çevirileri

Roma

roma rom

Roma'nın en büyük generalini nasıl ödüllendirebilirim?

Wie kann ich Roms größten Feldherrn belohnen?

Sen artık bir eş, bir anne ve Roma'nın imparatoriçesisin.

Und nun bist du Ehefrau und Mutter. Und lmperatorin von Rom.

Ama biz Roma'da yaşıyoruz.

Aber wir leben in Rom.

roma römisch

Kardeşiniz bir Roma askeri mi?

Euer Bruder ist ein römischer Soldat?

Bu ısmarlama bir dünya. Eski zamanların saygın Roma gücüne ve faziletine dayanan bir dünya burası.

Dies ist eine geordnete Welt, die auf althergebrachten römischen Stärken und Tugenden basiert.

Sahipsiz kaldı mezarı."Gıcırdadı tabutu ve konuştu ölü "Roma'nın caddelerinde.

Verhüllte Tote schreien und wimmerten die römischen Gassen durch.

roma Roma

Başbakan Lee, ben güvenlikten sorumlu özel ajan Roma.

Premierminister Lee, ich bin Special Agent Roma.

Milano, Cenova, Roma!

Milano, Genova, Roma!

Tony Roma kaburgalarını haşlıyor.

Tony Roma kocht die Rippchen.