romantik için Türkçe-Almanca çeviriler:

romantisch · Romantiker · Romantik · Romanze · diğer çevirileri

Romantik

romantik romantisch

Keşke benim de romantik bir hikâyem olsaydı.

Ich wünschte, ich hätte auch eine romantische Geschichte.

Foklar çok romantik oluyor.

Robben sind sehr romantisch.

Form B. Romantik gönül işleri hakkında.

Formular B. Meldung von romantischer Verwicklung.

romantik Romantiker

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.

Ben gerçekten umutsuz romantikler değilim.

Ich bin eigentlich ein hoffnungsloser Romantiker.

Romantik olan sensin, Eddie.

Du bist der Romantiker, Eddie.

romantik Romantik

Çünkü ben romantik ninjayım.

Denn ich bin ein Romantik-Ninja.

Bu çok daha romantik değil mi?

Das hat mehr Romantik, oder etwa nicht?

Romantik olsun ya da olmasın Charlie iyi bir insandı!

Romantik oder nicht, Charlie war ein guter Mensch!

romantik Romanze

Hayatımın en sinir bozucu romantik anı sonunda bitti.

Die nervigste Romanze meines Lebens ist endlich vorbei.

Daisy ile arasında romantik bir ilişki yok.

Zwischen ihm und Daisy gibt es keine Romanze.

Tatlı Romantik ve İlaçlı.

Medizinisch"und" süße Romanze".