ruhlar

Ruhsal kökenli bir aksaklığın var, elbette bir terapistin olacak.

Sie haben ein psychosomatisches Hinken, natürlich haben Sie einen Therapeuten.

Sekiz kurban ve her biri kayıp bir ruhu simgeleyen sekiz balkabağı lambası.

Acht Opfer, acht Kürbislaternen jede steht für eine verlorene Seele.

Bir Ruh ile karşılaşmak büyük bir onur olurdu.

Einen Geist kennenzulernen, wäre eine große Ehre.

Senin ruhun için dua ediyorum.

Ich bete für deine Seele.

Bence hasta ruhlu, terbiyesiz, iğrenç bir adamsınız!

Ich finde, Sie sind ein kranker, perverser, ekelhafter Mensch.

Randall'ın ruhu için dua edeceğim.

Ich werde beten für Randalls Seele.

Şeytani ruhlar eşyaların değil, insanların içine girer.

Dämonische Geister bewohnen keine Gegenstände. Sie bewohnen Menschen.

Barmenlerin yanında, erkekler genellikle kadın ruh doktorlarına açılmayı severler.

Neben Barkeepern, erzählen Männer gerne alles weiblichen Seelenklempnern.

Sonra ruhunu gösterdiğinde seni her ikisi için de sevdim.

Später bezauberte mich deine Seele, ich liebte dich für beides.

Harika bir ruhun var.

Sie haben eine große Seele.