rutin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Routine · routinemäßig · regelmäßig · diğer çevirileri

rutin Routine

Rutin bir sinüs ameliyatını ön lobotomiye çeviren küçük bir sarsıntı.

Ein kleines Beben, das aus einer Routine-Scheidewand-OP eine frontale Lobotomie macht.

Bu rutin bir ameliyat.

Es ist eine Routine-OP.

Çünkü rutin, rutin sizi öldürür.

Denn die Routine wird dich umbringen.

rutin routinemäßig

Doktor, bu prosedür ne kadar rutin?

Doktor, wie routinemäßig ist diese Prozedur?

Atılgan, birikmiş baryon partiküllerini temizlemek için, rutin bir prosedüre tabi tutulacağı Remmler Dizisi'ne kenetlendi.

Die Enterprise dockt an die Remmler-Station an, wo routinemäßig angesammelte Baryonpartikel eliminiert werden.

rutin regelmäßig

Data rutin bir üs öz-tanısı yapıyordu.

Data führt regelmäßige Selbstdiagnosen durch.