sörf için Türkçe-Almanca çeviriler:

surfen · Surfbrett · diğer çevirileri

sörf surfen

İki hafta sonra sörf yapacağız değil mi?

In zwei Wochen fahren wir surfen.

Yakında sörf yapacaksın, Simmons.

Sie surfen bald wieder, Simmons.

Luke ile sörf yapacağım.

Ein bisschen Surfen mit Luke

sörf Surfbrett

O zaman neden sörf tahtası çaldın?

Wieso klaust du dann ein Surfbrett?

Ben de bir sörf tahtası satın alacağım.

Ich werde mir auch ein Surfbrett zulegen.

Afedersiniz, bu benim sörf tahtam.

Halt, halt, das ist mein Surfbrett.