söylerim

Biliyorum, bu yüzden az önce en iyi arkadaşıma yalan söyledim.

Ich weiß, darum habe ich gerade meinen besten Freund angelogen.

Bunun yerine eski bir Neapolitan şarkı söyleyeceğim.

Stattdessen werde ich eine alte neapolitanische Ballade singen.

Size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli.

Ich möchte euch etwas sehr Wichtiges sagen.

Yanlış bir şey söyledim, değil mi?

Ich habe etwas Falsches gesagt, oder?

Ben yanlış bir şey mi söyledim?

Habe ich etwas falsches gesagt?

Sana hiç yalan söyledim mi?

Ich habe dich nie belogen, oder?

Dün gece yalan söyledim sana.

Ich habe dich gestern Abend belogen.

Bu sabah sana yalan söyledim.

Ich habe Sie heute Morgen angelogen.

Dinle beni Sana bir şey söyleyeceğim.

Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas sagen.

Bu yüzden sana yalan söyledim.

Deswegen habe ich dich angelogen.