sürü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rudel · Herden, Herde · scharen, Schar · Schwarm · Horden, Horde · Schwärme · diğer çevirileri

sürü Rudel

Sürüsü olmayan bir Hızlı İğne son derece savunmasızdır.

Ein Stachel ohne Rudel ist extrem angreifbar.

O zaman neden onun sürüsünün bir parçası değilsin?

Wieso bist du dann kein Mitglied seines Rudels?

Bu sürünün bir üyesi değilsin sen.

Du bist kein Mitglied dieses Rudels mehr.

sürü Herden, Herde

Ben hep bir sürüye ait olmak istemiştim!

Ich wollte immer einer Herde angehören.

Bütün bir sürüyü?

Eine ganze Herde?

İyi bir sığır sürüsüne, başlangıç için birkaç yüz tane.

Der Grundstock für eine gute Herde, zweihundert für den Anfang.

sürü scharen, Schar

Koca bir Ateşkurtçuğu sürüsü buraya geliyor olabilir.

Könnte eine ganze Schar Feuerwürmer hier durchkommen.

Gırla, bir sürü demek oluyor.

"In Scharen"bedeutet" eine Menge".

Yavru kazlardan oluşan bir sürü bir zooloğu anneleri olarak kabul eder.

Eine Schar Babygänse akzeptiert einen Zoologen als ihre Mutter.

sürü Schwarm

Daha fazla sürü.

Noch mehr Schwarm.

Ama Miek bir sürünün olmamasının kötü olduğu bilir.

Aber Miek weiß ohne Schwarm ist schlecht.

sürü Horden, Horde

Bir sürü gündüz gezen vampir var.

Hier ist eine Horde tagwandelnder Vampire

sürü Schwärme

Fransız ordusu bir çegirge sürüsü bulutu gibi Roma'ya üşüşmüş.

Die Französisch Armeen schwärmten wie eine Wolke von Heuschrecken durch Rom.