sürücü için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fahrer · Driver · fahren · Laufwerk · Drive · Antrieb · diğer çevirileri

sürücü Fahrer

Ama bir sürücüye daha ihtiyacım var.

Aber ich brauche einen Fahrer.

Bana sürücü lazım, içkici değil.

Ich brauche Fahrer, keine Trinker.

İyi bir sürücü değilim.

Ich bin kein guter Fahrer.

sürücü Driver

Sürücü Joe, beni duyuyor musun?

Driver Joe, kannst du mich hören?

Altın Sürücü Araba Kiralama." Dün bir araba kiralanmış.

Golden Driver Autovermietung." Er mietete gestern ein Auto.

sürücü fahren

Kuzey Malden sürücü lütfen dikkat

Nord-Malden Bitte fahren Sie vorsichtig

Kuzey Carolina'da bir sigorta ekibinde sürücü olarak bulunuyordum.

Ich fuhr für Versicherungsbetrüger oben in Nordcarolina.

sürücü Laufwerk

Arthur sürücüleri yok etti.

Arthur hat die Laufwerke zerstört.

Samaritan'ın tasfiyesi sırasında iki sürücü kayboldu.

Während "Samaritan" eliminiert wurde, verschwanden zwei Laufwerke.

sürücü Drive

Hayır, "Sürücü parmak"değil" Parmak sürücü".

Nein, nein. Nicht "Drive thumb". Thumb drive.

sürücü Antrieb

FTL sürücüleri ve silahları vardı.

Hatten FTL-Antrieb und sogar Waffen.