sürükledi

Bu çete onu sebep yokken dışarı sürükledi.

Diese Gangmitglieder zerrten ihn grundlos raus.

Biraz sürükledi, biraz zorladı.

Wenig mitgeschleppt, eigener Ansporn.

Ama rüzgar yana sürüklüyor.

Aber wir haben Seitenwind.

'Bir yanlış anlaşılma başladımı' 'herkesin üstünü örter-' 'Her şeyi sürükleyip takla attıran' 'rüzgar gibi-'

Wenn ein Missverständnis einmal aufgekommen ist, expandiert es Sturmwetter, das alles mitreißt.

Ama Webb hala orada bir yerde, sürükleniyor.

Aber Webb treibt immer noch da draußen irgendwo herum.

Starbuck bizi bir tuzağa sürüklüyor.

Starbuck führt uns in eine Falle.

Bir adam, biri de hamile iki insanı nasıl sürükleyebilir?

Wie könnte ein Mann zwei Leute wegzerren, eine von ihnen schwanger?

Willie beni buraya sürükledi.

Willie hat mich hier reingefegt.

Seni buna Dumbledore sürükledi, değil mi?

Dumbledore hat Sie wohl darauf angesetzt, richtig?

Beni ve Priscilla'yı buraya sürükleyip ne için buraya kapattın?

Du schleifst mich und Priscilla hierher, du lässt uns einsperren, wofür?