süreç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Prozesse, Prozess · verfahren · diğer çevirileri

süreç Prozesse, Prozess

Film çekmek bir süreçtir.

Filmen ist ein Prozess.

Biz bir süreç başlatıyoruz, Walt.

Wir starten einen Prozess, Walt.

Bunun bir süreç olduğunu biliyorum.

Ich weiß, es ist ein Prozess.

süreç verfahren

Bu sürece "criptobiosis" denir.

Das Verfahren heißt Cryptobiosis.