süre için Türkçe-Almanca çeviriler:

Weilen, Weile · Zeiten, Zeit · einiger · Frist · diğer çevirileri

Sure

süre Weilen, Weile

Ben, bir süre daha kalacağım.

Ich bleibe noch eine Weile hier.

Bir süre daha buralarda olacağım.

Ich werde eine Weile hier sein.

Bir süre uyumuşum.

Nach einer Weile.

süre Zeiten, Zeit

Kısa süre sonra onu öldürülmüş halde buldum.

Kurze Zeit danach habe ich ihn ermordet vorgefunden.

Uzun bir süre olduğunu biliyorum, öyle değil mi?

Ich weiß, es ist eine lange Zeit, oder?

Altı ay uzun bir süre değil.

Sechs Monate sind keine lange Zeit.

süre einiger

BİR SÜRE SONRA

EINIGE ZEIT SPÄTER

Bir süreden beri burada ClA için çalışıyorum.

Ich arbeite seit einiger Zeit für den CIA hier.

Bir süre önce burada bir hasta vardı, o da arıcılıkla oldukça ilgileniyordu. Tabi.

Vor einiger Zeit war ein Klient hier, der war auch an der Bienenhaltung interessiert.

süre Frist

Efendim, Sarris süreyi değiştirdi.

Sarris hat die Frist vorgezogen.