süreli için Türkçe-Almanca çeviriler:

lang · langfristig · befristet · langjährig · kurzzeitig · diğer çevirileri

süreli lang

Bir hafta sonra bugün, ve bir hafta sürecek.

Heute in einer Woche und dann eine Woche lang.

Uzun süredir kayıp olan babanı buldun ve o yaşıyor.

Du hast deinen lang verlorenen Vater gefunden, und er lebt.

Ve bu durum bir ay daha sürecek!

Und das jetzt noch einen Monat lang!

süreli langfristig

Kadınlar hep uzun süreli ilişki ister.

Frauen wollen meistens langfristige Beziehungen.

Henüz uzun süreli bir ilişki denemez, değil mi?

Es ist noch nicht gerade eine langfristige Beziehung, oder?

süreli befristet

Ama benim Jéréme gibi sabit süreli sözleşmem var.

Aber ich habe einen befristeten Vertrag, wie Jérôme.

süreli langjährig

Annenin Crewes ile uzun süreli bir ilişkisi vardı.

Ihre Mutter hatte eine langjährige Affäre mit Crewes.

süreli kurzzeitig

Bunu bir süreliğine unutmuş olabilir ama ona inanıyorum.

Er hatte das vielleicht kurzzeitig vergessen, aber ich glaube ihm.