süresince için Türkçe-Almanca çeviriler:

während · durch · diğer çevirileri

süresince während

Bu geçiş sürecinde güçlü olmanız gerek.

Sie müssen während dieses Wandels stark sein.

Uyuşturucu çeteleri ile polis arasındaki sokak çatışmalarının şiddetle sürdüğü Los Angeles'dan sesleniyoruz.

Während das ausgedürrte Los Angeles in quälender Hitze schmachtet,. .führen Drogenbarone Straßenkrieg.

Evet, dava süresince onunla yazıştık ve sonrasında da bir süre daha.

Ja, wir korrespondierten während des ganzen Prozesses und für eine Weile danach.

süresince durch

Stateville Şifa Yurdunda süren endorfin araştırmaları var.

Im Stateville-Sanatorium führen sie diese Endorphin-Experimente durch.

Yedi kez, bir gece boyunca sürdü.

Sieben Mal. Durch eine lange Nacht.