sürgün için Türkçe-Almanca çeviriler:

Exil · Verbannung · diğer çevirileri

sürgün Exil

Bu sadece bir sürgün mü, yoksa burada bir amacınız var mı?

Ist es nur Exil, oder haben Sie hier eine Aufgabe?

Hm-hm. Sürgün sürem sona erdi.

Meine Zeit des Exils ist vorüber.

Bir ev Picenum'da bir çiftlik evi sürgünde oturman için sağlandı.

Ein Haus eine Farm in Picenum, wurde für Euer Exil hergerichtet.

sürgün Verbannung

Ah, hayır, sürgün olmaz.

Oh nein, keine Verbannung.

Senin sürgün edilmen, yeni bir savaş tehdidi,

Deine Verbannung, die Bedrohung eines neuen Krieges,

Sürgün senin için çok iyi bir cezaydı.

Verbannung war viel zu gut für dich.