sütun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Säulen, Säule · Kolumne · spalten, Spalt, Spalte · diğer çevirileri

sütun Säulen, Säule

Beyaz sütunlar, piyano çalar.

Weiße Säulen, Gitarren schrammeln.

Orada bir çok merdiven ve sütun vardı.

Da gibt es viele Treppen und Säulen.

Boru şekilli sütun

Die hohle Säule!

sütun Kolumne

Bayan Phelan, o bir temizlik önerileri sütunu.

Miss Phelan, es ist die Kolumne mit Putztipps.

sütun spalten, Spalt, Spalte

Bu sütunda ki bilgilerin hiç bir anlamı yok.

Hier ist eine Spalte die keinen Sinn ergibt.