sıçtın

Yine de ağzımıza sıçtın ama.

Trotzdem sind wir missraten.

Bu sefer gerçekten sıçtın, değil mi Bruce?

Diesmal hast du's wirklich vermasselt, Bruce.

Jenn, dürüst ol. Buraya sıçtın mı?

Jenn, ehrlich, hast du hier geschissen?