sıkı için Türkçe-Almanca çeviriler:

fest · eng · streng · straff · knapp · scharf · strikt · diğer çevirileri

sıkı fest

Onu sıkı tutun lütfen.

Halte ihn bitte fest.

Sıkı tutun bebeğim!

Fest halten, Spatz.

Sen sıkı tut yeter.

Halt sie einfach fest.

sıkı eng

Silahlarımız, çok sıkıca odaklanmış proton temelli silahlardır.

Unsere Waffen sind sehr eng gefasste Partikelstrahlen.

Sıkı seviyorsun değil mi?

Du stehst auf eng, oder?

Andre bu kelepçeler çok sıkı.

Andre, die Handschelle ist zu eng.

sıkı streng

Kar amacı gütmeyen bir merkeziz, kurallar çok sıkı.

Wir sind gemeinnützig, die Auflagen sind sehr streng.

Finans sektörü sıkı bir şekilde denetleniyordu.

Die Finanzindustrie wurde streng überwacht.

Rei çok sıkı bir kız, biliyorum.

Rei ist sehr streng, ich weiß.

sıkı straff

Kıymık, Tırmığın dilini sıkı bir ip düğümü ile bağlamalıydı, çarşaf düğümü ile değil.

Itchy hätte mit Scratchys Zunge einen viel strafferen Knoten machen sollen.

Hadi. Ama teli sıkıca çekmelisin.

Los, aber halt die Schnur straff.

Tom, halatı gevşet. Fazla sıkı.

Tom, das Tau ist zu straff.

sıkı knapp

Sıkı. Ve ağır.

Knapp, und hart.

Sıkı ve çıtır.

Knapp und knackig.

sıkı scharf

Yüksek sıkı topuklularla herkes iyi görünüyor.

In schenkelhohen Stiefeln sieht jedermann scharf aus.

Üniforma çok sıkı Forrest.

Die Uniform ist scharf, Forrest.

sıkı strikt

Ama çok sıkı amatörlük kurallarımız var.

Aber wir haben strikte Amateurregeln.

Bölgemizin sıkı bir politikası var

Unsere Dienststelle hat strikte Anweisungen