sık için Türkçe-Almanca çeviriler:

oft · häufig · immer · eng · regelmäßig · straff · diğer çevirileri

sık oft

Sık sık seni görmeye geleceğim, söz veriyorum.

Ich komme dich oft besuchen. Versprochen.

Ailem çok sık kavga ederdi.

Meine Eltern haben oft gestritten.

San Francisco'ya sık sık gelir misiniz?

Kommen Sie oft nach San Francisco?

sık häufig

Biliyor musunuz, benim ailem de sık seyahat eder.

Wissen Sie, meine Eltern reisen auch recht häufig.

İş adamı, Asya'ya sık gezileri oluyor.

Geschäftsmann, häufig nach Asien reisend.

Bayan Cole ve bu erkek misafirin bu sık ziyaretler sırasında ne yaptıklarını biliyor musunuz?

Wissen Sie, was Mrs. Cole und ihr männlicher Besucher während dieser häufigen Besuche taten?

sık immer

Bebekleri hep sıkıcı bulmuşumdur ama ucube bebekler

Ich hielt Babys immer für langweilig, aber Freak-Babys

Hep sıkıcı olduğunu düşünmüştüm.

Dachte immer, Sie seien langweilig.

Hala o eski sıkıcı oyunu mu oynuyorsun?

Spielst du immer noch diese öden alten Spielchen?

sık eng

Bu çok sıkıyor!

Ist das eng!

Bu kaltak çok sıkıydı.

Die Pussy ist zu eng.

Bu top çok sıkıydı. İyi atıyorum.

Das war eng wie 'n Froscharsch!

sık regelmäßig

Ama sık sık ve düzenli değil!

Aber nicht oft und regelmäßig!

Bunu sık sık yaparım.

Das tue ich regelmäßig.

sık straff

Sargı bezi çok sıkıyor.

Der Verband ist zu straff.