sınıfından

Hayır, o hastalık başka sosyal sınıfları ilgilendiriyor.

Nein, diese Krankheit betrifft andere gesellschaftliche Schichten.

Senin birinci sınıf bir mezar kazıcısı olduğunu biliyorum

Ich weiß, Sie sind ein erstklassiger Totengräber, aber

Ama bize ikinci sınıf insanımsı gibi davranmışlar.

Aber sie behandeln uns wie einen zweitklassigen Menschenaffen.

Bir tane birinci sınıf bileti istiyorum.

Ich möchte ein Ticket erster Klasse.

Senin birinci sınıf bir şoför olduğunu anlattım ona.

Ich habe ihm gesagt, Sie seien ein erstklassiger Fahrer.

Birinci sınıf bir felsefe dehası.

Ein erstklassiges philosophisches Genie.

Hiç endişelenme. Birinci sınıf olacak!

Keine Sorge, ich werde erstklassig sein.

Ukrayna, Kiev'e tek gidişlik birinci sınıf bilet.

Ein Erste Klasse One-Way-Ticket nach Kiew, Ukraine;

Birinci sınıf, ekonomi ve sizin gibi beleşçiler.

Erste Klasse, Economy oder Schmarotzer wie Sie.

Ucuz, ikinci sınıf bir dolandırıcı.

Ein billiger, zweitklassiger Gauner.