sınır için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grenze · Grenzen · beschränken · Limit · Stadtgrenze · Grenzwert · Zeitlimit · Tempolimit · diğer çevirileri

sınır Grenze

Beş Yıl Önce İngiltere İskoçya Sınırı

Fünf Jahre früher, Englisch-Schottische Grenze.

Uyduyla gözlemledik. Cumartesi günü uçaklar kalktı. Burada, Türk-Sovyet sınırında.

Neben Satellitenüberwachung haben wir auch Aufklärungsflugzeuge an der türkisch-sowjetischen Grenze.

Berlin'deki DDR sınırını zorla aşma çabalarının önüne hassasiyetle geçilmiştir.

Versuchen, die DDR-Grenze in Berlin mit Gewaltzu durchbrechen, wurde gründlich vorgebeugt.

sınır Grenzen

Ama bu kabul edilen sınırlarda.

Aber innerhalb akzeptabler Grenzen.

Sınır Tanımayan bir Masör.

Ein Chiropraktiker ohne Grenzen.

Bayan Elizabeth'in yardımseverliliğinin sınırı yok.

Miss Elizabeths Güte kennt keine Grenzen.

sınır beschränken

Lütfen benimle iletişiminizi sınırlı tutun.

Bitte beschränken Sie unsere Interaktion.

Şey, muhalefet kurulması öğretisi bu tip kolonilerde çok az sınırlandırılmıştır.

Nun, Obrigkeitsablehnung ist schwerlich auf diese Kolonien beschränkt.

Bilgi güvenlik seviyesi beş ve yukarısı için sınırlandırılmıştır.

Die Information beschränkt sich auf Sicherheitserlaubnis fünf und darüber.

sınır Limit

Ne sınır, ne kural yok.

Keine Limits, keine Regeln.

Hayır. Bu gece sınır yok.

Heute gibt es kein Limit.

Her hafta sonu Cuma günü ilk virajı sınırlarda dönerim, ve Pazar günü de son virajı sınırlarda dönerim.

Jedes Wochenende fuhr ich schon am Freitag die erste Runde am Limit und beendete am Sonntag die letzte Runde auch am Limit.

sınır Stadtgrenze

Kasaba sınırını geçebilir misin?

Du kannst die Stadtgrenze überschreiten?

Burası Fillmore kasaba sınır çizgisi.

Das ist die Fillmore Stadtgrenze.

sınır Grenzwert

Geminin tüm yayılımları normal sınırlarda.

Alle Emissionen innerhalb der Grenzwerte.

sınır Zeitlimit

Raund yok, zaman sınırı yok.

Keine Runden, kein Zeitlimit.

sınır Tempolimit

Tamam ama hız sınırı var.

Ja, aber es gibt ein Tempolimit.