sınırlı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grenze · begrenzt · beschränkt · diğer çevirileri

sınırlı Grenze

Beş Yıl Önce İngiltere İskoçya Sınırı

Fünf Jahre früher, Englisch-Schottische Grenze.

Uyduyla gözlemledik. Cumartesi günü uçaklar kalktı. Burada, Türk-Sovyet sınırında.

Neben Satellitenüberwachung haben wir auch Aufklärungsflugzeuge an der türkisch-sowjetischen Grenze.

Berlin'deki DDR sınırını zorla aşma çabalarının önüne hassasiyetle geçilmiştir.

Versuchen, die DDR-Grenze in Berlin mit Gewaltzu durchbrechen, wurde gründlich vorgebeugt.

sınırlı begrenzt

Vulkan'lar sınırlı telepatik yeteneklere sahiptir.

Vulkanier haben begrenzte telepathische Fähigkeiten.

Peki, sınırlı miktarda kuru üzüm.

Eine begrenzte Anzahl Rosinen.

Bir şekilde güçleri sınırlı.

Irgendwie ist ihre Macht begrenzt.

sınırlı beschränkt

Lütfen benimle iletişiminizi sınırlı tutun.

Bitte beschränken Sie unsere Interaktion.

Şey, muhalefet kurulması öğretisi bu tip kolonilerde çok az sınırlandırılmıştır.

Nun, Obrigkeitsablehnung ist schwerlich auf diese Kolonien beschränkt.

Bilgi güvenlik seviyesi beş ve yukarısı için sınırlandırılmıştır.

Die Information beschränkt sich auf Sicherheitserlaubnis fünf und darüber.