sağır için Türkçe-Almanca çeviriler:

taub, Taube, Tauber · Taubstumme · gehörlos · diğer çevirileri

sağır taub, Taube, Tauber

İki kelime, "sağır kız.

Zwei Worte: taubes Mäuschen.

Şimdi de sağır oldun, ödlek herif?

Bist du jetzt auch noch taub, du Spasti?

Şimdi de sağır oldun?

Bist du auch noch taub?

sağır Taubstumme

Sağır ve dilsizdir.

Sie ist taubstumm.

Eğer o kamarot sağır ve dilsizse

Wenn dieser Steward taubstumm ist,

sağır gehörlos

Ne sağır olacaksın ne de duyabilen.

Du bist nicht taub, nicht gehörlos.