sağ için Türkçe-Almanca çeviriler:

rechter, Rechte, rechts, Recht · gesund · lebendig · heil · richtig · diğer çevirileri

sağ rechter, Rechte, rechts, Recht

Yukarı çıkıp sağa dönün ve Müfettiş Yardımcısı Tanti'yi bulun.

Gehen Sie hoch, nach rechts, fragen Sie nach Unterinspektor Tanti.

Şimdi sağına başka bir tane geliyor.

Rechts kommt gleich noch einer.

Sağ aparkat. Sol direk.

Rechter Haken, linke Gerade.

sağ gesund

Sağlıklı bir ağız sağlıklı bir hayat demektir.

Ein gesunder Mund bedeutet ein gesundes Leben.

Hayır, sağlıklı bir cinsel hayatı anlarım zaten.

Nein, ich schätze ein gesundes Sexleben.

Çok sağlıklı bir bebek.

Es ist ein gesundes Baby.

sağ lebendig

Uluslararası medya yıldızı Simone hayatta ve sağlıklı.

Der internationale Medienstar Simone ist lebendig und wohlauf.

Max Brenner öldü ama "Y" kromozomu yaşıyor ve sağlıklı.

Max Brenner ist tot, aber sein "Y" Chromosom ist sehr lebendig.

sağ heil

Sağ salim eve dönmen ve mavi cam boncuktan bir kolye.

Dass du heil zuruckkommst und eine blaue Glasperlenkette.

sağ richtig

Sağ. geldiğin için teşekkürler.

Richtig. Danke fürs Kommen.