sabır için Türkçe-Almanca çeviriler:

Geduld · Gedulde · ausdauer · diğer çevirileri

sabır Geduld

Biraz sabır çocuklar, lütfen.

Ein bisschen Geduld, Leute, bitte.

Sabırlı ol dedim.

Ich sagte, "Geduld".

Sabır çok büyütülür.

Geduld wird überschätzt.

sabır Gedulde

Ve ben de onlara sabırlı olmalarını söyleyeceğim.

Und ich werde denen raten, sich zu gedulden.

sabır ausdauer

Sabır bir erdemdir, Savannah.

Ausdauer ist eine Tugend, Savannah.