sabit için Türkçe-Almanca çeviriler:

Festplatte · stabil, stabile · fest · Festnetz · konstant, Konstante · starr · beständig · diğer çevirileri

sabit Festplatte

Bir sabit disk dolusu.

Eine ganze Festplatte voll.

Ben sabit sürücü değilim.

Ich bin keine Festplatte.

Bu Nestor'un sabit diskinden ufak bir bilgi.

Es ist ein Schnipsel von Nestors Festplatte.

sabit stabil, stabile

Sabit demetler çarpışıyor.

Kollision stabiler Strahlen.

Sabit bir iş. Uyuşturucu ya da alkol problemi yok. Hız cezası bile yok.

Ein stabiler Job, keine Alkohol oder Drogenprobleme, nicht mal ein Strafzettel.

Temel gıdalar ucuz ve fiyatlar sabitti.

Grundnahrungsmittel sind günstig. Preise stabil.

sabit fest

Herhangi bir endotermik reaksiyonda taban molekülleri her zaman, ilk sabit hale gelen moleküllerdir.

Komm zum Punkt. Bei jeder endothermen Reaktion werden die Oberflächenmoleküle immer zuerst fest.

Much, Allan, Şerif'i ve Gisborne'u sabit tutun.

Much, Allan, haltet den Sheriff und Gisborne fest!

Genç ve hayat doluydular. Gözleri sabit ve ışık saçıyordu.

Sie waren jung, voller Leben, mit festem Blick, leuchtend und strahlend.

sabit Festnetz

Cep telefonları, sabit hatlar, telle bağlı kutular.

Handys, Festnetz, Dosen mit Schnüren dazwischen.

Bir de sabit hattı varmış burada.

Und er hatte hier auch Festnetz.

Sabit hat kullan.

Benutz das Festnetz.

sabit konstant, Konstante

Sabit sıcaklık için termal teknoloji.

Thermische Technologie für konstante Temperatur.

Örnek atmosferde foton gevşeme uzunluğunun sabit olduğunu varsay.

Schätzen der Entspannungslänge von Photonen in der konstanten Probeatmosphäre.

Karşı madde podlarının manyetik tutamaçları sabit.

Magnetische Eindämmung der Antimateriehüllen ist konstant.

sabit starr

Göz bebekleri sabit ve genişlemiş durumda.

Pupillen sind starr und erweitert.

Sabit ve genişlemiş.

Starr und erweitert.

sabit beständig

Bu sistemdeki güneş yarım milyon yıldır, sabit hızla solmakta.

Die Sonnenstrahlung ließ eine halbe Million Jahre beständig nach.