sabotaj için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sabotagen, Sabotage · sabotieren · diğer çevirileri

sabotaj Sabotagen, Sabotage

Sabotaj, casusluk, izinsiz giriş, meskende soygun.

Sabotage, Spionage, unbefugter Zutritt, Einbruch.

Başarısız bir sabotajdan.

Eine missglückte Sabotage.

Bu bir sabotaj!

Das ist Sabotage!

sabotaj sabotieren

Birisi onu sabotaj etmiş olmalı.

Jemand muss ihn sabotiert haben.

Bir yarış arabasına sabotaj vardı.

Ein Rennwagen wurde sabotiert.

Sabo, sabotajın kısaltması oluyor Schmidt?

Meinst du mit "Sabo" sabotieren, Schmidt?