sadist için Türkçe-Almanca çeviriler:

sadistisch · Sadisten, Sadist · Sadistin · diğer çevirileri

Sadist

sadist sadistisch

gözlüler, çıkarcılar taş kalpliler, sadist küçük haspalardır.

Sie sind gierige, manipulative, kaltherzige, sadistische kleine Biester.

Oğlunuz acımasız, sadist, soğukkanlı bir hayvan.

Ihr Sohn ist eine sadistische, kaltblütige Bestie.

Sadist, solak, şarkı söyleyen.

Sadistisch, Iinkshändig, singt gerne.

sadist Sadisten, Sadist

Sen bir çok şeysin, House ama hiç sadist olmamıştın.

Du bist vieles, House, aber du warst noch nie ein Sadist.

Yani bir tane sadist, bir dişçi ve bir de eşcinsel çoçuk yetiştirmişsin.

Sie haben also einen Sadisten, einen Zahnarzt und einen Schwulen.

Bildiğin gibi, ben bir sadist değilim, Isabelle.

Du weißt, Isabelle, ich bin kein Sadist.

sadist Sadistin

O kadın bir sadist.

Sie ist eine Sadistin.