sahip için Türkçe-Almanca çeviriler:

haben · Besitzer · Besitz · Eigentümer · Gastgeber · Vermieter · Hausbesitzer · Inhaber · Herren, Herr · diğer çevirileri

sahip haben

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Bir sahibim yok.

Ich habe keinen.

Gördüğüm en parlak, güzel, mavi gözlere sahipsin, ama annen annenin gözleri lavanta rengiydi.

Du hast die strahlendsten, schönsten blauen Augen. Aber deine Mutter deine Mutter hatte Lavendelfarbene.

sahip Besitzer

Benim bir sahibim var.

Ich habe einen Besitzer.

Buranın sahibi sen misin?

Sind Sie der Besitzer?

Sahibi de Nucky Thompson.

Nucky Thompson ist der Besitzer.

sahip Besitz

Asla iffet sahibi olmadın.

Sie besaßen niemals Keuschheit.

Hayır. Bana gerçekten sahip oldu.

Nein, er besaß mich wirklich.

Şimdi ona sahip olduğunu düşünüyor.

Jetzt denkt er, er besitzt sie.

sahip Eigentümer

Bütün mülk sahipleri cömert bir tazminat alacaklar.

Alle Eigentümer werden eine großzügige Entschädigung erhalten.

Sahibi çaresiz durumdadır.

Eigentümer ist verzweifelt.

Ev sahibi sürekli sigorta kutusunu kilitliyor.

Der Eigentümer verriegelt den Sicherungskasten.

sahip Gastgeber

Ev sahiplerimiz çok cömert davrandılar.

Unsere Gastgeber sind sehr großzügig.

Hadi, ev sahibi benim.

Los, ich bin der Gastgeber.

Ne de olsa, ev sahibi sensin, "Willie amca".

Schließlich bist du der Gastgeber, "Onkel Willie.

sahip Vermieter

Ev sahibi dolandırıcının teki.

Der Vermieter ist ein Gauner.

Ev sahibi hastaneden çıkmış.

Der Vermieter ist entlassen.

Kadın hemen ev sahibini aradı.

Sie rief sofort den Vermieter an.

sahip Hausbesitzer

Ev sahiplerine, işçilerden orta hallilere kadar.

Hausbesitzer, von Arbeitern bis MitteIschicht.

Brent Ferguson, Hydrangea Circle ev sahipleri derneği başkanı.

Brent Ferguson, Präsident vom Hydrangea-Kreis Hausbesitzer Verbandes.

Ev sahiplerine dava açmış, Stewart ve Lisa Babcock'a, tedbirsizlikten.

Er verklagt also die Hausbesitzer, Stewart und Lisa Babcock, auf Fahrlässigkeit.

sahip Inhaber

Ben Joseph Sullivan, işletme sahibi.

Ich bin Joseph Sullivan, der Inhaber.

Bankalar para piyasası fonları kurdular ve mevduat sahiplerine para çekmelerini ve para piyasası fonlarına yatırmalarını önerdiler.

Die Banken richteten Geldmarktfonds ein und sie rieten Inhabern von Bankguthaben, Geld abzuheben und in den Geldmarktfonds anzulegen.

Jonathan Lundy. Genel müdür, stüdyo sahibi.

Jonathan Lundy, General Manager, Inhaber?

sahip Herren, Herr

Bu yüzden Daario'ya, Yunkai'deki tüm sahipleri öldürmesini emrettim.

Darum wies ich Daario an, alle Weisen Herren Yunkais hinzurichten.

Yiyecek lütfen Sahip.

Essen, bitte, Herr

Musevi şeriat kitabı olan Talmud felsefesine sahipsin, David.

Sie haben eine talmudische Philosophie, Herr Dawid.