sahiptir'

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Neden bir suikastçı sıradan bir restoran sahibini öldürmek istesin?

Warum sollte ein Auftragsmörder einen einfachen Restaurantbesitzer umbringen?

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Bütün mülk sahipleri cömert bir tazminat alacaklar.

Alle Eigentümer werden eine großzügige Entschädigung erhalten.

Bir gün, bende bir çocuk sahibi olmak istiyorum.

Ich würde gerne eines Tages ein Kind haben.

Anladığım kadarıyla burada çok fazla miktarda uranyuma sahipsiniz.

Soviel ich weiß, haben Sie hier einen beträchtlichen Uranvorrat.

Ama yetenekler için iyi bir göze sahipti.

Aber ein gutes Gespür für Talent.

Zaman, inanılmaz derecede kırılgan bir yapıya sahiptir.

Zeit ist ein extrem zerbrechliches Konstrukt.

Bu battaniye çok değişken bir geçmişe sahip.

Diese Decke hatte eine äußerst bunte Vergangenheit.

İstemeyerek, yıllarca, sahip olduğum dövülmüş kılıçlarım var.

Widerwillig schmiedete ich jahrein, jahraus viele Schwerter.