sahne için Türkçe-Almanca çeviriler:

Szenen, Szene · Bühnen, Bühne · Auftritt · Auftritte · Requisit · Stufe · diğer çevirileri

Sahne

sahne Szenen, Szene

Ama eksik bir sahne var.

Aber eine Szene fehlt noch.

Az önce orada bir sahne çektik.

Ich habe gerade eine Szene gibt.

Bu sahne hoşuma gidiyor.

Ich genieße diese Szene.

sahne Bühnen, Bühne

Bir sahne için çok kişi çalışıyor.

Ziemlich viele Leute für eine Bühne.

Bir sahne ya da bir striptizci ya da dansçıları görmedim

Ich habe keine Bühne gesehen oder eine Stange oder Tänzerinnen oder so

Bir gün, seni o sahnede görmek istiyorum Michelle.

Eines Tages möchte ich dich auf dieser Bühne sehen, Michelle:

sahne Auftritt

Cory Kennedy geliyor ve "Tillie and The Wall" sahne alacaklar.

Um, Cory Kennedy kommt. Und Tillie and the Wall werden auftreten.

Teröristler, Alec Baldwin sahne alana kadar konumlanmış olacak.

Die Terroristen gehen bei Arec Barrwins Auftritt in Position.

Mia Catalano orada sahne alacak.

Mia Catalano wird dort auftreten.

sahne Auftritte

Bu benim sahne adım. Dans ederken kullanıyorum.

Das ist mein Künstlername für meine Auftritte.

sahne Requisit

Bu sadece bir sahne malzemesi.

Es ist nur ein Requisit.

sahne Stufe

Evet, o sahne dört.

Ja, er ist Stufe vier.