sakallı için Türkçe-Almanca çeviriler:

bärtig · diğer çevirileri

sakallı bärtig

Geri dön, seni şişko, sakallı şıllık!

Komm zurück, du fettes bärtiges Mistvieh!

Sakallı kadın sen misin?

Sind Sie die bärtige Lady?

Hayır, hayır Sakallı Haydut.

Nein, nein, Bärtiger Bandit.