saklıyor

Ama bir şey saklıyorsun.

Aber Sie verheimlichen etwas.

Kesinlikle bir şey saklıyor.

Sie verheimlicht definitiv etwas.

Hayır, acil durumlar için buzlukta saklıyordum.

Nein, ich habe sie für Notfälle eingefroren.

Bebeğin olduğunu saklamak kötü bir fikir.

Babys verheimlichen ist eine schlechte Idee.

İşte bu yüzden seni saklamak zorundayız.

Genau deshalb müssen wir Sie verstecken.

Bazı kadınlar saklamak, bazıları ise açmak ister.

Einige Frauen möchten verstecken, andere möchten offenbaren.

Onun için bir şey saklıyor musunuz?

Haben sie irgendwas für ihn versteckt?

Burada kimse bir şey saklamıyor.

Niemand hier drin versteckt irgendetwas.

Bir şeyler saklıyor.

Sie verheimlicht etwas.

Sanırım bir şeyleri saklıyor.

Ich denke, sie verbirgt etwas.