saldırıda

Eğer gitmeye ya da bir başka sürpriz saldırı yapmaya kalkışırsanız sizi görürüz.

Wenn Sie versuchen abzuhauen oder eine weitere brillante Schleichattacke planen, wir sehen Sie.

Araç hırsızlığı, ağır saldırı, cinayete teşebbüs.

Autodiebstahl, schwere Körperverletzung, versuchter Mord.

Silahlı soygundan elimizde FBI tanıklarımız var, saldırı, adam kaçırma.

Wir haben FBI-Zeugen für bewaffneten Überfall, Körperverletzung, Entführung.

Tüm Bajoran karakolları misilleme saldırısına karşı alarma geçti.

Alle bajoranischen Außenposten sind für Vergeltungsschläge alarmbereit.

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Bir gün, belki de yakında, karşı saldırıya geçeceklerdir.

Eines Tages, vielleicht schon bald, werden sie zurückschlagen.

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Cinayete teşebbüs, Birinci dereceden saldırı.

Versuchter Mord, vorsätzliche Körperverletzung.

Kundakçılık, saldırı kargaşa, hırsızlık.

Brandstiftung Übergriffe. Schwere Körperverletzung.

Ondan, geçen yıl bir saldırı tüfeği almıştım.

Ich habe letztes Jahr ein Sturmgewehr bei ihm gekauft.