saldırdı

Bu adam, mekânların dışında olan rüzgârla çalışan şişme adamlar gibi sallanıyor.

Dieser Typ flattert herum wie diese aufblasbaren Flatterfiguren bei Gebrauchtwagenhändlern.

Hemen şimdi bir sal inşa etmeliyiz.

Wir müssen ein Floß bauen, sofort.

Bazen birilerine saldırmak istiyorum.

Manchmal möchte ich jemanden angreifen.

Ama salmak zorunda kaldılar, çünkü eğitilmeleri zor.

Aber sie mussten sie freilassen, sie sind schwer abzurichten.

Senin insanların bize saldırdı.

Deine Leute haben uns angegriffen.

Sonra da bir kasabaya saldırdılar.

Dann haben sie eine Stadt angegriffen.

Bir polis memuruna saldırdılar.

Ein Polizist wurde angegriffen.

Bir sal bile yaptım. Sal mı?

Ich hab sogar ein Floß gebaut.

Ne zaman saldırmak istiyorlar?

Wann wollen sie angreifen?

Birisi sana saldırmış olabilir mi?

Könnte euch jemand angegriffen haben?