saldırgan için Türkçe-Almanca çeviriler:

aggressiv · Angreifer · angriffslustig · kämpferisch · offensiv, Offensive · diğer çevirileri

saldırgan aggressiv

Maalesef düşmanları balinalardan çok daha saldırgan.

Leider ist ihr Hauptfeind wesentlich aggressiver.

Uzak bir köşede, iki saldırgan barbar.

In der hinteren Ecke: Zwei aggressive Barbaren.

Bayan Larkin çok saldırgan.

Mrs Larkin ist ziemlich aggressiv.

saldırgan Angreifer

Saldırganı tarif edebilir misin?

Können Sie Ihren Angreifer beschreiben?

Olamaz, silahlı bir saldırgan!

Oh nein, ein bewaffneter Angreifer!

Ben saldırgan olarak mı?

Wer, ich, der Angreifer?

saldırgan angriffslustig

Boggan'lar hiç bu kadar saldırgan olmamıştı.

Die Boggans waren noch nie so angriffslustig.

saldırgan kämpferisch

Gerginlik, saldırgan davranışlar bekliyorlardı.

Erwarten eine Eskalation, kämpferisches Verhalten.

saldırgan offensiv, Offensive

Hareketsiz ve devingen. Savunmacı ve saldırgan.

Sei beweglich und regungslos defensiv und offensiv.