samurları

Ben şimdi samur aramak.

Ich jetzt gehen Zobel suchen.

Bu samur kürk omuzlarınızı sıcak tutmanız için.

Diese Zobel sollen Eure Schultern wärmen.

Altı canlı samur.

Sechs lebendige Zobel.

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

Trotzdem erlangen sie Felle wertvolles Büffelleder, Otter, Füchse und Biber.

Bu bir su samuru!

Das ist ein Otter!

Tyne, Britanya'daki en iyi somon nehridir ve Gateshead'de su samurları var.

Der Tyne ist der beste Lachsfluss des Landes. In Gateshead gibt es Otter.

Şu samurun yanında yeni vizonum eski bir gündelik ceket gibi kalıyor.

Neben diesem Zobel sieht mein neuer Nerz wie eine alte Bettjacke aus.

Sen ve İrina'ya karşılık altı samur.

Sie und Irina für die sechs Zobel.

Su samurları, penguenler ve foklar var.

Dort gibt es Otter, Pinguine und Robben.

Siz Sovyetler dünyada samur üzerine tekelsiniz.

Ihr Sowjets habt bei Zobel das Weltmonopol.