sanatçı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Künstler · Künstlerin · Artist · diğer çevirileri

sanatçı Künstler

Bir sanatçı gibi.

Wie ein Künstler.

Keskin, köpüren sanatçı.

Brodelnder, glühender Künstler.

Eğer bir sanatçı olsaydım, insanlar o çizimler için milyonlar öderdi.

Wenn ich ein Künstler wäre, würden die Leute Millionen für diese Zeichnungen bezahlen.

sanatçı Künstlerin

Evet gerçek bir sanatçı.

Sie ist eine wahre Künstlerin.

Sen sanatçı mısın?

Sie sind Künstlerin?

Uh, Maura'nın annesi bir sanatçı ve sanat tarihi profesörü. bu yüzden çok seyahat etti.

Mauras Mutter ist Künstlerin und sie lehrt Kunstgeschichte, deshalb ist sie viel gereist.

sanatçı Artist

Çünkü bu adam bir sanatçı, adamım.

Denn der Kerl ist ein Artist, Mann.

Gerçekten büyük bir sanatçı bu.

Er ist wirklich ein großer Artist.