sanat eseri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kunstwerk · Kunstwerke · diğer çevirileri

sanat eseri Kunstwerk

O bir sanat eseri.

Sie ist ein Kunstwerk.

Bu masa bir sanat eseri gibi değerlenir.

Dieser Tisch wird wie ein Kunstwerk geschätzt.

Bir sanat eseri gibisin.

Sie sind ein Kunstwerk.

sanat eseri Kunstwerke

Ryan, eminim ki buradaki her şey sana Janie'yi hatırlatıyordur; Mobilyalar, sanat eserleri

Ryan, ich bin sicher, dass alles hier dich an Janie erinnert die Möbel, die Kunstwerke.

İnsanlık sanat eserleri yaratmak için var olur.

Aber die Menschheit existiert um Kunstwerke zu schaffen.