sancak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Steuerbord · Banner · Fahne · Flagge · Flaggen · diğer çevirileri

sancak Steuerbord

Üç derece sancak tarafına.

Drei Strich nach Steuerbord.

Emredersiniz, sancak alabanda!

Aye, Kapitän, Steuerbord!

Ayrıca sancak kaplamanızda mikro kırıklar bulduk. Şu anda onları kapatıyorlar.

Wir fanden auch eine Mikrofraktur an der Rumpfseite Steuerbord.

sancak Banner

Ayrıca yeni bir savaş atına bir kılıca, zırha ve bana sancak yapacak bir sanatçıya ihtiyacım var.

Ich brauche ein neues Kriegspferd ein Schwert, eine Rustung und einen Kunstler, der mir ein Banner machen kann.

Sancak yok, bayrak yok.

Kein Banner, keine Flaggen.

Miğfer ve zırh önemli değil ama ya sancak?

Die Rüstung ist unwichtig, aber das Banner

sancak Fahne

Sancaklar sağda, bayraklar Berliner Dom tarafında güneybatından güneş ışığı vuracak.

Flaggenreihe rechts, Fahnen am Berliner Dom, Sonnenlicht von Südwest.

sancak Flagge

Hornigold'un sancağı değil mi bu?

Ist das nicht Hornigolds Flagge?

sancak Flaggen

Sancak yok, bayrak yok.

Kein Banner, keine Flaggen.