sapık için Türkçe-Almanca çeviriler:

pervers, Perverser · diğer çevirileri

sapık pervers, Perverser

Belki bir sapık ya da sakat bir çocuktu.

Vielleicht ein Perverser oder ein entstelltes Kind.

Bu sapık bacaklarıma bakıyor!

Dieser Perverse begafft meine Beine!

Ben bir tür sapık mıyım yani?

Bin ich etwa ein perverser Prolet?!