saptanmadı

Biyo etken özellikleri olan kimyasal madde saptanmadı.

Keine chemischen Mittel mit bioaktiven Eigenschaften entdeckt.