saray için Türkçe-Almanca çeviriler:

Palast · Hof · Schloss · diğer çevirileri

saray Palast

Saray yoksa saray yok.

Kein Palast, kein Palast.

Majesteleri! Üçüncü Tabur Saray ele geçirmeye çalışıyor.

Euer Hoheit, das dritte Bataillon versucht den Palast einzunehmen.

Ben sarayın hayvanat bahçesinden sorumluyum.

Ich bin zuständig für die Palast-Menagerie.

saray Hof

Sana tapacak bir saray ve sana itaat edecek bir ülke.

Ein Hof, dich zu verehren, ein Land, dir zu gehorchen,

Majesteleri, Arşidük ve saray erkânı bekliyorlar.

Majestät, der Erzherzog und der Hof warten.

saray Schloss

Ne biçim bir saray bu?

Was ist das für ein Schloss?

Tabii ki periler padişahının sarayına.

Zum Schloss des Dämonenprinzen natürlich.