sargı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verband · Verbände · Bandagen, Bandage · Pflaster · diğer çevirileri

sargı Verband

Kara'nın kolunda bir sargı var.

Kara trägt einen Verband.

Marie sana yeni bir sargı yapar.

Marie macht dir einen neuen Verband.

Sargıları birden çok kez değiştirmeye gerek bırakmayan ozmotik bir pansumandır.

Es ist ein osmotischer Verband, das erlaubt einem, mehrfache Verbandwechsel zu vermeiden.

sargı Verbände

Daha fazla sargı bezi lazım.

Ich brauche mehr Verbände.

Tüm temiz çarşaflara, sargı bezine ve vazeline ihtiyacım var.

Ich brauche frische Laken, Verbände, und alle verfügbare Vaseline.

Sargı bezine ve ilaca ihtiyacımız var.

Wir brauchen Verbände und Medizin.

sargı Bandagen, Bandage

Yaşıyor. Sargı için, kaynamış su ve kıyafet parçaları gerekiyor.

Ich brauche gekochtes Wasser und zerschnittene Kleidung für Bandagen.

Julia, sargı bezlerim nerede?

Julia, wo sind meine Bandagen?

Joaquin, sargı ve merhem getir.

Joaquin, die Bandagen und die Salben.

sargı Pflaster

Büyük bir sargıya ihtiyacı var.

Sie braucht ein großes Pflaster.