satış için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verkauf · Vertrieb · Verkäufe · Verkaufsargument · Leerverkauf · diğer çevirileri

satış Verkauf

Gözetleme uzmanı, dört Hollandalıya ç alıntı veri satıyor.

Sie ist Überwachungsexpertin, verkauft Käufern gestohIene Datenbanken.

Kurabiye satıyor musunuz?

Verkauft ihr Cookies?

Mary Kay kozmetik ürünleri satarak.

Ich habe Mary Kay Kosmetik verkauft.

satış Vertrieb

Kuraki Naoto Maruhi Suisan Satış Departmanı

Maruhi Suisan Vertrieb, Kuraki Naoto

Dynamics tarafından ithal edilmiş. Satan

Von Dynamix importiert und vertrieben von

satış Verkäufe

Distribütörlerin günlük satış faaliyetlerini koordine ediyorum.

Ich koordiniere die täglichen Verkäufe unserer Händler.

Hayır, hayır. IRA yerel satış olaylarına karışmaz.

Nein, nein die IRA scheisst auf lokale Verkäufe.

satış Verkaufsargument

Bu kadar bol ışık alması satın alma nedenimdi.

Das war ein großes Verkaufsargument, viel Licht.

satış Leerverkauf

Şu karşılıksız satış serverını inceliyordum.

Nun, ich durchsuchte den Leerverkauf Server.