savaşınızı

Bunlar sizin ilk üç dünya savaşınızı yaşamadılar.

Sie sind Ihren ersten drei Weltkriegen entkommen.