savunma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Verteidigung · Abwehrmechanismus · Abwehr · Verteidigungspolitik · diğer çevirileri

savunma Verteidigung

Savunma için her bir vatandaşa ihtiyacım var.

Ich brauche jeden Einzelnen zur Verteidigung!

Savunma lehine karar veriyorum.

Urteil zugunsten der Verteidigung.

Savunma, tanık kürsüsüne Doktor Jack Shepherd'ı çağırıyor.

Die Verteidigung ruft Dr. Jack Shephard in den Zeugenstand.

savunma Abwehrmechanismus

Bu bir savunma mekanizması.

Das ist ein Abwehrmechanismus.

Benim savunma mekanizmam bu.

Das ist mein Abwehrmechanismus.

Benim savunma mekanizmam burada.

Das hier ist mein Abwehrmechanismus.

savunma Abwehr

Bu insanlari korkutur ve savunma mekanizmasini biçimlendirir.

Er erschreckt die Leute und formiert den Abwehr-Apparat.

Hiddetli bir saldırı ve dövüşken bir savunma istiyorum.

Im Angriff unerbittlich. Hadoken! In der Abwehr unerschrocken.

savunma Verteidigungspolitik

Ya ne? Savunma politikanız çok pasif.

Ihre Verteidigungspolitik ist zu passiv.